fbpx

Vyšší záujem verzus oblasť chránenej fauny v Natura 2000

V roku 2019 táto reportážna fotka  vyhrala cenu Greenpeace. Gratulujeme!

Ak už nedokážu ochranu územia zabezpečiť „nakomplexnejšie právne normy na ochranu prírody vo svete“, tak kto? Fotografia priamo zachytáva budovanie infraštruktúry versus Natura 2000- ktoré sú súčasťou partnerských programov ochrany územia a prírodných bohatstiev EU.

Fotografia bola urobená na území, ktoré je súčasťou Natura 2000- sústavy chránených úzamí EÚ, ktoré, citujem :

„Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia; osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve:

územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území. Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Reportážna fotka získala v 2019 cenu Greenpeace

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

11-14

Škola

SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine
Zdieľajte s priateľmi