fbpx

Vyšší záujem verzus oblasť chránenej fauny v Natura 2000

Ak už nedokážu ochranu územia zabezpečiť “nakomplexnejšie právne normy na ochranu prírody vo svete”, tak kto? Fotografia priamo zachytáva budovanie infraštruktúry versus Natura 2000- ktoré sú súčasťou partnerských programov ochrany územia a prírodných bohatstiev EU.

V roku 2019 táto reportážna fotka  vyhrala cenu greenpeace. Gratulujeme!

Fotografia bola urobená na území, ktoré je súčasťou Natura 2000- sústavy chránených úzamí EÚ, ktoré, citujem :

“Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia; osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve:

územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území. Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Reportážna fotka získala v 2019 cenu Greenpeace

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

11-14

Škola

SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine
Páčil sa Vám článok? Pomôžte mu zdieľaním.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.