fbpx

Radi premeníme Vaše 2%

na aktivity, ktoré pomáhajú.

V roku 2021 sme zrealizovali projekty, do ktorých sa zapojilo vyše 20.000 ľudí.

#Vianočná pošta  #Edukemp #Mladí reportéri

Ďakujeme!

Údaje na darovanie 2%

  • Názov organizácie: Pohodovo, o.z.
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 50101773
  • Sídlo organizácie: Kvetná 26 , 82108 Bratislava

Tlačivá a formuláre:

Ako poukázať 2%

Je to jednoduché, stačí spraviť 3 kroky a je hotovo 🙂


A) Zamestnanec – DP vám robí zamestnávateľ:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, minimum je však 3€
  2. Do tlačiva vyhlásenie doplňte vaše údaje + údaje Občianskeho združenia + sumu, ktorú chcete poukázať. Údaje Pohodovo sú: IČO/SID: 50101773, Právna forma: Občianske združenie, Názov organizácie: Pohodovo, o.z., Sídlo organizácie: Kvetná 26, 82108 Bratislava
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04. na daňový úrad (podľa Vášho bydliska)

B) Fyzická osoba – DP si robíte sami:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €.
  2. V daňovom priznaní typu A, alebo B do príslušných riadkov uveďte údaje OZ Pohodovo – kompletné údaje: IČO/SID: 50101773, Právna forma: Občianske združenie, Názov organizácie: Pohodovo, o.z., Sídlo organizácie: Kvetná 26, 82108 Bratislava
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska)
Zdieľajte s priateľmi