fbpx

2% pre aktivity Pohodovo

Radi premeníme Vaše 2%

na aktivity, ktoré pomôžu deťom aj seniorom

V roku 2019 sme zrealizovali projekty, do ktorých sa zapojilo vyše 20.000 ľudí.

Ďakujeme!

Údaje na darovanie 2%

 • Názov organizácie: Pohodovo, o.z.
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 50101773
 • Sídlo organizácie: Kvetná 26 , 82108 Bratislava

Ako poukázať 2%?    
Je to jednoduché, stačí spraviť 3 kroky a je hotovo 🙂


A) Zamestnanec – DP vám robí zamestnávateľ:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, minimum je však 3€
 2. Doplňte vaše údaje a sumu, ktorú chcete poukázať do “Vyhlásenia“.  Údaje OZ Pohodovo sú už predvyplnené. IČO/SID: 50101773, Právna forma: Občianske združenie, Názov organizácie: Pohodovo, o.z., Sídlo organizácie: Kvetná 26, 82108 Bratislava
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04.2019 na daňový úrad (podľa Vášho bydliska)

B) Fyzická osoba – DP si robíte sami:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní typu A, alebo B do príslušných riadkov uveďte údaje OZ Pohodovo – kompletné údaje: IČO/SID: 50101773, Právna forma: Občianske združenie, Názov organizácie: Pohodovo, o.z., Sídlo organizácie: Kvetná 26, 82108 Bratislava
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska)

C) Právnická osoba:

 1. Vypočítajte 1% (2%)zo zaplatenej dane, minimálne 8 €.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane pre OZ Pohodovo – kompletné údaje: IČO/SID: 50101773, Právna forma: Občianske združenie, Názov organizácie: Pohodovo, o.z., Sídlo organizácie: Kvetná 26, 82108 Bratislava. 2% dane môžete poukázať len vtedy, ak ste do termínu podania DP (31.3.2020) darovali financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

Tlačivá a formuláre:


*Podrobné návody a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

*Ak potrebujete pomôcť s vyplnením tlačív, lebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Ďakujeme!