fbpx

Súhlas s fotodokumentáciou

Na kurzoch a podujatiach často vyhotovujeme aj foto a video dokumentáciu činností, výtvorov ako aj účastníkov.

Dokumentáciu používame na účely:

  • informovania rodičov účastníkov v zdielanej fotogalérii
  • ilustračné foto/video na našej webstránke
  • interné potreby občianskeho združenia
  • v reportoch pre poskytovateľa grantovej podpory

Preto požadujeme súhlas so zverejnením fotiek a videí, na ktorých môžete byť zaznamenaný vy, alebo Vaše dieťa.

Za porozumenie ďakujeme.