fbpx

YRE – Mladí reportéri pre životné prostredie

Môžu deti robiť kvalitnú novinársku prácu a ukázať svetu svoj pohľad na svet? Určite áno. Aj o tom je program mladí reportéri pre životné prostredie.

V programe Young reporters for the environmet je zapojenych 34 krajín sveta, z nich 310.000 mladých reportérov, ktorí pozerajú na svet ekooptikou, snažia sa ho robiť lepším a ukazujú aj iným, ako sa to dá.

V roku 2019 táto reportážna fotka  vyhrala cenu Greenpeace. Gratulujeme! Ak už nedokážu ochranu územia zabezpečiť „nakomplexnejšie právne normy na ochranu prírody vo svete“, tak kto? Fotografia priamo zachytáva budovanie infraštruktúry versus Natura 2000- ktoré sú súčasťou partnerských programov ochrany územia a prírodných bohatstiev EU. Fotografia bola urobená na území, ktoré je súčasťou Natura 2000- sústavy …

Vyšší záujem verzus oblasť chránenej fauny v Natura 2000 Čítajte viac »

Keď s deťmi a priateľmi vedieme rozhovory na tému Zero Waste životného štýlu, je to vždy zaujímavé. Na jednej strane je našim zámerom ekologicky zodpovedné správanie a hľadanie, nachádzanie a realizácia aktivít, ktorými ho napĺňame. Na strane druhej si uvedomujeme, že samotná definícia Zero waste je „nedosiahnuteľnou métou“. Lebo ak by bola našim reálnym cieľom, …

ZeroWaste upcyklačné workshopy Čítajte viac »

V roku 2018 táto reportáž vyhrala 3.miesto v celoslovenskom kole YRE. Gratulujeme! Pri potulkách prírodou sa môže prihodiť všeličo. A ja som nedokázala zareagovať. No moja dcéra nezaváhala, pustila sa do pátrania a vďaka jej vnímavosti a akčnosti dnes zverejňujem, čo môžte urobiť aj vy, ak nájdete zranené alebo mŕtve voľne žijúce zviera: Vďaka skúsenosti so slukou …

Zavierame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť ? Čítajte viac »