fbpx

Tretiacka kniha – všetci máme superschopnosť

Keď sa tretiaci s chuťou chytia príežitosti, tak sa hravou formou veľa naučia a popritom vytvoria niečo unikátne.

Pod rukami 9 ročných žiakov CZŠ Narnia vznikla ozajstná kniha plná zvieracích superhrdinov.

17 príbehov:

V 17 príbehoch sa dozviete, ako využili zvierací superhrdinovia svoje superschopnosti na pomoc druhým. Časť z nich si môžete vychutnať na youtube.

Ako to celé začalo?

Keď si žiaci 3.B CZŠ Narnia v Bratislave začali počas prestávok, či “tajne” počas vyučovania, spontánne vytvárať malé produkty a vymieňať si ich medzi sebou, triedna učiteľka Ľubka Noščáková zachytila túto vlnu podnikavosti. Deti si postupne vytvorili firmy, banku, triednu menu, doručovaciu službu, zaviedli objednávacie postupy a vybrali autoritu, ktorá rozhoduje spory. Skrátka, začali veľmi prirodzene objavovať podnikanie.

Keďže CZŠ Narnia je škola, ktorá odovzdáva nielen akademické vedomosti, ale aj pestuje a rozvíja charakter a tzv. „soft skills“ (mäkké zručnosti) a Ľubka je pedagogička, ktorá sa najradšej učí spolu s deťmi a chytá ich „prihrávky“, chcela aktivity detí podporiť. Spolu s rodičmi napísali projekt Hravá škola podnikavosti.

Zapojilo sa doň 75 detí, 4 učiteľky, 12 lektorov a rodičia, ktorí sa dobrovoľne do realizácie zapojili a tiež s nadšením sledovali, ako vznikali hrdinovia so super schopnosťami a ich príbehy, vďaka ktorým sa deti učili nové zručnosti a posúvali svoje myslenie i vzťahy. Cez úspešnú Donio kampaň sme našli podporovateľov, vďaka ktorým mohla byť kniha vytlačená v kvalite a rozsahu bez kompromisov. Ďakujeme všetkým, ktorí pri tvorbe knihy pomohli.

Čo sa žiaci naučili?

  • Slovenčinu: opis postavy, dejová línia, rozprávka, pravopis… všetko veľmi užitočné a potrebné zručnosti.
  • Ako oživiť postavy svojej knihy a ako sa narodí kniha…
  • Informatiku: prepis textov, korektúry, prácu s obrázkami, fotením, nahrávaním videí a vlogov.
  • Matematiku: kalkulácie počtu strán, ekonomiky knihy, času potrebného na tvorbu
  • Spolupráci a empatii, zvládaniu stresu, poznania našich silných stránok, vytrvalosti, ako sa deliť o nápady s ostatnými,
  • Reklamu, marketing, sociálne médiá aj vytvoriť fundraisingovú kampaň

Kompetencie

Počas 10 workshopov si rozvíjali tieto kompetencie

Ďakujeme za podporu projektu

Poskytovateľ podpory: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovak Business Agency. Ministerstvo hospodárstva SR je poskytovateľom pomoci na základe Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM – 9/2021 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 86/2021 dňa 06. 05. 2021. Slovak Business Agency je vykonávateľ Schémy poverený vykonávaním úloh spojených s poskytovaním podpory v zmysle Schémy.

Zdieľajte s priateľmi