fbpx

Mladí reportéri na Ministerstve Životného prostredia

Mladí reportéri sa vybrali hľadať odpovede „ako zlepšiť kvalitu ovzdušia v školách“ priamo na Ministerstvo. Privítali ich odborníci a venovali im vyše 2 hodín vysvetľovania problematiky a hľadania spoločných riešení.

Predchádzalo tomu meranie kvality ovzdušia priamo v škole. Vďaka programu CleanAir@School sme zistili podrobné výsledky hodnôt znečistenia v triede, pred školou a na školskom ihrisku.

Otázky a odpovede

Úžasní boli vsetci zúčastnení! Užili sme si to, dostali kopu podnetov na premýšľanie a už sú aj na svete nápady, odkonzultované odborníkmi, ako naši žiaci zmenia svet na lepšie miesto s čistejším vzduchom.

Prezentácia výsledkov meraní

Spojenie mládežníckej kreativity s ústretovosťou zúčastnených odborníkov uvažovať, ako sa to dá, je super. A teda úplne najviac ma na tom celom úprimne bavilo, že v takej inštitúcii, ako je Ministerstvo, sa stretli vážení odborníci, ktorí „nepoučovali“, ale s úprimným záujmom predstavili situáciu a rozvažovali kontextuálne s deťmi, čo s ňou.

A teda rozprávali sa sediac medzi nimi, aj sme sa nasmiali, aj si užili obrazné vyjadrenia, aj čitateľné dáta, ich spoločné vyhodnocovanie. Deti natočili aj reportáž.

Zdieľajte s priateľmi