fbpx

Kávová usadenina – odpad alebo cenný zdroj?

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 21.600 ton odpadu z kávy. Väčšina ho končí v komunálnom odpade. Na skládkach potom, spolu s nevytriedeným bioodpadom, ktorý tiež ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, prispieva k tvorbe metánu.

Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 22 až 25 násobne účinnejší ako hlavný skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2)  výrazne tak prispieva ku prehlbovaniu klimatickej krízy. A hoci Mladé reportérky z Narnie kávu zatiaľ nepijú, problém klimatickej krízy je pre ne dôležitý a tak rok hľadali  spôsoby, ako 21.600 ton odpadu z kávy zmeniť zo záťaže napomáhajúcej tvorbe metánu na zdroj, pomáhajúci zmierňovať dopady klimatickej krízy. 

Urobili prieskum, v ktorom zistili, že 98% opýtaných v ich okolí kávu pije a veľká časť z nich usadeninu hádže do komunálneho odpadu. Začali ju zbierať a skúmať, ako inak by sa dala využiť, lebo predchádzať vzniku tohto odpadu je takmer nemožné. Viedli rozhovory s odborníkmi, navštívili pražiareň, kaviareň, zbierali odpad z kávy v zborovniach z ich školy a využívali ho rôznymi spôsobmi, pričom skúmali jeho dopad. Našli a vyskúšali niekoľko rôznych využití, robili pokusy a nakoniec objavili riešenie, ktoré je jednoduché a pomáha šetriť energetické zdroje či dokonca pomáha obnovovať jeden z našich najcennejších zdrojov – pôdu.

Od 1.1.2022 si plnia obce a mestá na Slovensku povinnosť zbierať a spracovávať kuchynský odpad. V prípade, že neviem ako spotrebiteľ zabezpečiť jeho zhodnotenie, ideálnym riešením je vysypať ho do zbernej nádoby kuchynského odpadu. Tam sa spolu s ostatným bioodpadom hygienizuje a buď:

  1. Kompostuje – čiže mení nazad na pôdu, ktorá je u nás málo chráneným, vyčerpávajúcim sa zdrojom a ktorý káva obohacuje o potrebné živiny a neprekyseľuje, ale obohacuje odpad (lebo v množstvách, ktoré sú súčasťou mestských kompostární aj od veľkospotrebiteľov tvorí len 3% celkového bioodpadu produkovaného ľuďmi – v Ba je to priemerná produkcia 1 osoba ročne 120 kg bioodpadu, 1 osoba ročne 4 kg kávy).
  2. Energeticky zhodnocuje – kde sa tiež z odpadu stáva zdroj, pričom výrobca, vyrábajúci z kávovej usadeniny pelety po meraniach uvádza, že výhrevnosť takýchto peletiek je 2,4 krát vyššia ako peletiek z drevených pilín.

Preto sa ako súčasť svojich aktivít reportérky rozhodli, že v budúcich mesiacoch, keď sa bude zavádzať zber kuchynského odpadu v ich mestskej časti Bratislava Petržalka, od mája 2022 urobia kampaň, kde zverejnia svoje výsledky a budú motivovať obyvateľov aj majiteľov kaviarní, aby odpad z kávy nevyjadzovali do komunálu, kde prispieva ku klimatickej kríze, ale naopak, pomáhali zmierňovať jej dopady tým, že budú tento odpad zbierať a dávať do nádob na bioodpad.

Meno autora: Natália Pospiš, Simona Gerhátová, Zuzana Chamrazová, Zuzana Kovárová, Laura Földes, Monika Mikesková

„Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj“
Zdieľajte s priateľmi