fbpx

Cena za teplo

Fotoreportážna Fotografia Cena za teplo získala prvé miesto v národnom kole YRE- Gratulujeme!

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Keď v  oblastiach, kde si ľudia nemôžu dovoliť finančne nákladné vykurovanie domov, spaľujú všetko dostupné, aby sa zahriali, dotýka sa to nás všetkých. Cenou za teplo domova je znečistený vzduch s priamym dopadom na zdravie a kvalitu života všetkých. Energetická chudoba sa u nás týka 5,7% obyvateľov, ktorí žijú v nedostatočne vykurovaných príbytkoch, čo je 309.000 obyvateľov, no cítime ju všetci. So zvyšujúcimi sa cenami energií a nákladov na život pribúda domácností, ktoré sa musia s problémom energetickej chudoby vysporiadať. A s nimi pribúda aj znečistenie v ovzduší. Riešením sú programy obnov budov, izolácií únikov tepla, ale hlavne sociálny program a podpora.

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

Obchodná akadémia , Račianska , Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 10. Zníženie nerovností
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie aj životné prostredie (SDGs 3). Nie je len lokálnym problémom. Látky vypustené do ovzdušia sa môžu preniesť do atmosféry, čo spôsobuje zlú kvalitu ovzdušia aj v iných krajinách, alebo ju zhoršuje. Keď v lokálnych oblastiach, kde si ľudia nemôžu dovoliť finančne nákladné vykurovanie domov, spaľujú všetko dostupné, aby sa zahriali, dotýka sa to nás všetkých ( SDGs1,3, 7). Cenou za teplo domova je znečistený vzduch s priamym dopadom na zdravie a kvalitu života všetkých. Energetická chudoba sa u nás týka 5,7% obyvateľov, ktorí žijú v nedostatočne vykurovaných príbytkoch,čo je 309.000 obyvateľov, no cítime ju  všetci. So zvyšujúcimi sa cenami energií a nákladov na život pribúda domácností, ktoré sa musia s problémom energetickej chudoby vysporiadať (SDGs1,3, 7). A s nimi pribúda aj znečistenie v ovzduší. Riešením sú programy obnov budov, izolácií únikov tepla, ale hlavne sociálny program a podpora (SDGs 3,  10, 11, 13). 

Zdieľajte s priateľmi