Od nápadu po predaj

Čo potebujeme na to, aby sme predali výrobok?

Každý podnikateľ potrebuje nápad – ideu s čím bude podnikať.
Túto myšlienku potrebuje rozvíjať a následne nápad realizovať. Pozrime sa na niektoré kroky, ktoré k tomu vedú. Hovorí sa tomu tiež podnikateľský plán.

Nový výrobok

Môžeme predávať niečo čo už existuje, alebo môžeme vyrobiť niečo nové, čo tu ešte nebolo. Tu treba mať presvedčenie o tom, že je to pre ľudí potrebné. Tiež potrebujeme plán, ako budúcich zákazníkov presvedčiť, že takúto vec potrebujú.
Je veľmi výhodné byť na trhu ako prví a nemať konkurenciu.
Nový výrobok, alebo nápad si môžeme dať patentovať, aby nám ho konkurencia neukradla.
Ak máme patent, nikto iný nemôže výrobok vyrábať bez nášho súhlasu. Robí sa to na úrade priemyselného vlastníctva. Platnosť licencie je časovo obmedzená a dá sa predlžovať. Platí buď na konkrétnu krajinu, alebo na viacero krajín.

Prieskum trhu

Najskôr treba zistiť, či o daný výrobok, alebo službu budú mať ľudia záujem. Či už niekto niečo podobné ponúka a za akú cenu. Mali by sme dostať odpovede na otázky typu:

 • Koľko výrobkov si ľudia dokážu kúpiť?
 • Akú cenu budú akceptovať?
 • Čo ponúka konkurencia?

Rozpočet

Ak sa ukáže, že bude o výrobok alebo službu záujem, je potrebné spočítať, či sa nám finančne oplatí výrobok vyrábať.
Hovorí sa tomu tiež analýza nákladov a výnosov.
Na jednej strane sú výnosy a na druhej náklady.
Pri podnikaní ide o to vytvárať zisk a nie stratu a preto je dôležité mať pod kontrolu všetky náklady, aj výnosy.

Druhy nákladov

Fixné, čiže stále. Tieto náklady vznikajú bez ohľadu na to, koľko výrobkov firma vyrobí a predá. Napríklad – nájom budovy, osvetlenie, upratovanie, vedenie účtovníctva, základný plat zamestnancov
Variabilné, čiže premenlivé. Tieto náklady sa menia podľa počtu vyrobených kusov. Napríklad – materiál na výrobu, energia pre stroje, plat robotníkov, reklama, dane…

Ako si to jednoducho spočítať?
Najjednoduchšie je pepočítať si ceny na 1 kus výrobku.

Náklady

 • materiál na výrobu /z čoho je daný kus vyrobený/
 • plat zamestnanca /minimálna hodinová sadzba na Slovensku 2,50 Eur na hodinu/
 • energie spotrebované na výrobu /napríklad elektrina/
 • reklamné náklady /náklad na inzerciu a propagáciu výrobku/
 • náklady na distribúciu /poštovné a balné, sklad, rozvozy, provízia predajcu/
 • Výnosy – predajná cena výrobku

Keď všetko zrátame, tak dostaneme výsledok – zisk, alebo stratu.

Financovanie

Aby sme mohli začať výrobu, musíme mať zabezpečené financie na rozbeh, čiže kapitál.

Môžeme použiť

 • vlastné zdroje – napríklad zisk z predošlej činnosti,
 • alebo cudzie zdroje – požičiame si z banky alebo od investora.

Obchodná značka a logo
Obchodná značka je názov, znak alebo symbol, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby predávajúceho.
Tiež ich má odlíšiť od tovaru a služieb konkurentov. Úlohou značky je uľahčiť identifikáciu výrobku alebo Môže pridať výrobku na hodnote. Výslovnosť a zapamätateľnosť značky by mala byť čo najľahšia. Príklady: Nike, Apple
Logo je grafická značka ktorá súži na odlíšenie produktu alebo služby od konkurencie. Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen. Príklad nahryznuté jablko, oranžová kocka s nápisom orange

Reklama
Aby sme svoje výrobky predali, potrebujeme dať o nich ľuďom vedieť. Na to slúži reklama. Na reklamu vynakladajú firmy veľa peňazí. Môžeme použiť viacero spôsobov reklamy:

 • reklama v médiách – Rozhlas a TV
 • reklama v novinách a časopisoch takzvaných printoch
 • reklama na internete a sociálnych sieťach
 • vonkajšia reklama – bilboard-y a citilight-y, polepy na autobusoch

 

Predaj
Keď už máme výrobok hotový, môžeme začať predávať. Potrebujeme výrobok niekde vystaviť, uviezť jeho popis vlastností a cenu.
Predaj môže byť buď

 • fyzický – napríklad v kamenných obchodoch, na rôznych predajných trhoch,
 • alebo elektronický – na eshopoch, alebo portáloch s výrobkami.
 • Predávať môžeme, aj keď ešte výrobok nie je vyrobený. Hovorí sa tomu predpredaj. Zákazník však musí vedieť, do koľkých dní mu bude výrobok doručený.

Predajný proces – eshop a veľkoobchod
Predajný proces má viacero krokov, ku ktorým prináležia príslušné doklady. Sú to:

1/objednávka – doklad o tom, čo si zákazník objednal, za akú cenu a v akom množstve. Sú tu údaje o dodávateľovi a odberateľovi, údaje o požadovanej platbe a termíne dodania.

2/úhrada – Zákazník = odberateľ zaplatí na základe objednávky požadovanú sumu. Dokladom je Potvrdenie o úhrade – môže a nemusí byť vystavené. Je to doklad o tom, že dodávateľ zaznamenal platbu od odberateľa.

3/faktúra – Toto je najdôležitejší doklad. Sú na ňom všetky údaje ako na objednávke + vyčíslenie dane. Medzi povinné údaje patrí aj IČO a DIČ oboch strán, a kto faktúru vystavil a dátum zdaniteľného plnenia. /kedy vznikla daňová povinnosť/. Slúži aj na daňové účely takže sa nazýva aj daňovým dokladom. Dodávateľ má povinnosť zaznamenať tento doklad v účtovníctve a archivovať vystavené faktúry po dobu 10 rokov. V prípade kontroly ich musí ukázať zamestnancovi kontroly.

4/dodací list – Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru a údaje o odberateľovi a dodávateľovi. Spravidla tu nie sú uvedené ceny výrobku. Slúži napríklad pre šoféra, aby si vedel skontrolovať prevzatý tovar. Ceny nemusí vedieť, iba množstvo.

5/záručný list Od termínu dodania začína plynúť záruka. Na slovensku je záruka zo zákona minimálne 24 mesiacov= 2 roky. Na záručnom liste je vyznačené pri každom výrobku jeho výrobné číslo /pokiaľ ho má/ a doba záruky. Tiež tu býva častokrát informácia, kde si možno záruku uplatniť a podmienky, ktoré treba dodržať aby záruka nebola zrušená.

 

Predaj na skrátený doklad

Toto všetci poznáme. Zákazník príde do “kamennej” predajne, zoberie výrobok z poličky. Pokladník mu vystaví účtenku z registračnej pokladne, ktorú zákazník zaplatí. Tento doklad zároveň slúži ako faktúra, dodací list, záručný list a potvrdenie o kúpe aj zaplatení. Je na ňom tiež vyznačená DPH – daň z pridanej hodnoty.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *