Ekohuncútstvo – prihlásenie nápadu

Ekonápad môže prihlásiť v mene žiaka jeho rodič, alebo učiteľ vyplnením formulára nižšie. Všetky položky sú povinné. Po kontrole každý  nápad, ktorý spĺňa podmienky výzvy a neporušuje žiadne etické zásady, uverejníme.

* Text odporúčame napísať a skorigovať najskôr v textovom editore – napr. word a až následne vložiť do formulára.

Text výzvy a podmienky >>>

 

Názov Ekohuncútstva

Kategória:

Krstné meno žiaka

Názov školy

Trieda:

Mesto

Nápad prihlasuje:

Email na rodiča/učiteľa

Ilustračná fotka

Popis ekohuncútstva

*Odoslaním textu formulára dávate súhlas so zverejnením textu v ňom. E-mail rodiča/učiteľa nebude nikde zverejňovaný, slúži výlučne na účely našej komunikácie.